Forskning inom HR är ett förhållandevis nytt forskningsområde, Sverige har tex bara en professur...

läs mer