Medarbetarsamtal

U Be Smart är din helhetspartner inom HR

Medarbetarsamtal

Vill du bli bättre på att hålla medarbetarsamtal som utvecklar både individen, dig själv och företaget?

Lyckade medarbetarsamtal

Vi har skräddarsytt en tvådagarskurs för dig som är ansvarig att hålla medarbetarsamtal/utvecklingssamtal, där vi varvar teori med praktik och under lättsamma former tränar vår förståelse och förmåga som chef och samtalsledare.

Vi utgår från generella bestämmelser och mallar och självklart anpassar vi kursen till det underlag och de interna riktlinjer som ni har i er organisation.

Riktat åt båda håll

Ett medarbetarsamtal är ett samtal mellan chef och arbetstagare som handlar om bådas syn på verksamheten, chefen och medarbetaren.

Förberedelser och framtid

Eftersom det är ett viktigt samtal blir det bäst om båda parter utifrån samma underlag förberett sig noggrant, kring utvalda punkter. Samtalet bör mynna ut i en utvecklingsplan som sträcker sig över tre till fem år, gärna i form av en ”actionlist” där det tydligt framgår vem som är ansvarig för vilken punkt och när den bör vara genomförd.

Mycket att tänka på inför ett samtal

• Hur förbereder vi oss?
• Hur lång tid skall jag avsätta?
• Hur hanterar jag svåra frågor?
• Hur belyser jag problem utan att kränka?
• Får vi prata lön under medarbetarsamtalet eller hör det hemma i lönesamtalet?
• Vad gör jag om medarbetaren inte vill ha något samtal?
• Hur hanterar jag min nervositet?
• Är inte medarbetaren i underläge när han/hon går in till chefen?
• Skall samtalet dokumenteras?
• Skall det arkiveras?
• Är samtalet konfidentiell?
• Hur gör vi med uppföljningen av det vi kommer överens om?
• Hur gör vi med det vi inte kommer överens om?

Frågorna är många, viktiga och intressanta!
Vi hjälper dig hitta svaren genom effektiva medarbetarsamtal!

Får vi hjälpa er ta nästa steg i utvecklingen?

Är du intresserad av att genomföra en sådan här kurs på din arbetsplats?
Hör av dig för att höra hur vi kan anpassa den till er utmaningar och behov.

Vi utgår från Svenljunga och hjälper med kompetensutveckling i Sjuhärad, Halland och stora delar av Västra Götaland.
Ta en kontakt och så ser vi hur vi kan sätta ihop en utbildning eller förläsning som utvecklar er personal och verksamhet.

För den här kursen är Fredrik Skott samordnare och kontaktperson: 

Telefon: 070-794 98 40
Mail: fredrik@ubesmart.se