Lönekartläggning – varför och hur gör man?

Lönekartläggning – varför och hur gör man?

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. Lönekartläggning är ett verktyg för att säkra jämställda löner. För att kunna göra den bedömningen ska du göra...
A – Avveckla medarbetare som inte längre kan eller vill bidra

A – Avveckla medarbetare som inte längre kan eller vill bidra

Både individer och verksamheter förändras, det finns lägen då det är dags för en medarbetare att lämna organisationen. Avveckla handlar om tillfället då medarbetaren avslutar sin anställning, orsaken till detta kan vara fler men oftast är det medarbetaren själv som...
B – Behålla verksamhetskritiska talanger och nyckelpersoner

B – Behålla verksamhetskritiska talanger och nyckelpersoner

Är löneförhöjning det enda sättet att behålla sin personal? Med största sannolikhet inte. Många faktorer påverkar varför medarbetare väljer att stanna kvar på en arbetsplats. Enligt Personio planerade över 50 procent att byta arbets¬plats under 2022. Genom att arbeta...