Nyheter

Ny kurs – För dig som tillträdande eller avgående chef / Vd

apr 5, 2023

Nu erbjuder vi en ny kurs som vänder sig till dig som skall lämna över en chefsbefattning samt till den som skall ta över, oavsett anledning till befattningsförändringen.

Vi är övertygade om att det runt om i näringsliv och offentlig sektor sker en ständig process av förändringar, så även på Chefs och VD-nivå.

Är förändring bra eller dåligt? Det beror nog på hur vi förhåller oss till förändringen, hur förberedda vi är och hur trygga vi känner oss.

Kursens syfte är att skapa trygghet och ge coachning i förändringsarbete på ledningsnivå.

Kursledare är Anders Gustafsson från Intuagera som har mer än 30 år erfarenhet av ledarskap och utbildning av chefer.

Läs mer om kursen och se tider för genomförande här.