Nyheter

Forskningen är entydig – HR-arbete lönar sig!

maj 14, 2022

Forskning inom HR är ett förhållandevis nytt forskningsområde, Sverige har tex bara en professur på området, Stefan Tengblad vid Göteborgs Univesitet – Cent­rum för Global HRM i Göteborg.

Forskningen som bedrivs där bygger på och stöds av industrier, privat & offentlig sektor och är en del i det globala nätverket Cranet.

HR-inriktning man har

Vi vill titta på hur HR bidrar till utveckling och förändring i organisationen. Ett annat projekt tittar på hur man kan jobba med agila arbetsmetoder inom HR, med särskild koppling till kompetensförsörjning. Det tredje handlar om hur HR kan främja psykiskt välbefinnande i organisationen. Vi har valt att jobba extra med: digitalisering, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande samt HRM-organisering.

På frågan om det lönar sig med HR

Här är utmaningen att det ekonomiska värdet ibland är svårt att mäta men man kan ställa frågor och resonera enligt nedan linjer:
– Hur kan kundnöjdheten ökas när motivationen i produktionen är låg och frånvaron och personalomsättningen är hög?
– Vilka alternativa effekter och kostnader som kan uppstå om man inte gör en HRM-aktivitet som till exempel att ge en utbildning, att genomföra en rekrytering, eller att försöka avveckla personer som missköter sitt arbete.
HR-funktionen behöver ha en så god kunskap om organisationen att den i diskussion med andra verksamhetsföreträdare förstår vad HR-funktionen behöver göra för att stödja verksamheten på bästa sätt.
En stor andel av HRM-arbetet består av legala skyldigheter. Att genomföra aktiviteter som lever upp till lagkrav behöver inte motiveras med ekonomisk nytta

Artikeln bygger på information från www.gu.se/global-hrm