Välkommen till U Be Smart

U Be Smart är din helhetspartner inom HR

– Bollplank till dig som chef, ledare och arbetsgivare
– Arbetsrätt & konflikthantering
– Ledarskap- och organisationsutveckling
– Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vårt mål är att skapa Sveriges bästa arbetsplatser

Vi stöttar företag med ledarskap, organisationsutveckling och coachning. Vi är verksamma inom HR och systematisk arbetsmiljö med målet att skapa företag som blomstrar och arbetsplatser där personalen trivs, utvecklas och känner trygghet.

Våra tjänster inom HR

Arbetsmiljö

Hjälp att upprätta rutiner för SAM samt fortlöpande stöd i arbetsmiljöarbete.

Ledarutveckling

Coaching, organisationsutveckling och chefsstöd. Bollplank till dig som arbetsgivare.

HR-Stöd

Vi ger stöd i förändringsarbete, förhandlingar, konflikthantering och arbetsrätt

Teambuilding

Aktiviteter som utvecklar och bygga starka team som fungerar och samarabetar väl

U Be Smart

U Be Smart är en helhets partner inom HR

Vi stöttar företag med ledarskap, organisationsutveckling och coachning. Vi är verksamma inom HR och systematisk arbetsmiljö med målet att skapa företag som blomstrar och arbetsplatser där personalen trivs, utvecklas och känner trygghet.

Vi brinner för en god arbetsmiljö

Med systematiskt arbetsmiljöarbete skapas förutsättningar för hela personalen att trivas, känna trygghet och kunna jobba i en säker arbetsmiljö. 

Vi är pålästa i Arbetsmiljölagen och har stor erfarenhet att driva projekt inom systematisk arbetsmiljö enligt Afs 2001:1.

SAM-snurran
Webbverktyg för HR-arbete

Vi erbjuder ett digitalt webbverktyg där du bl.a. har din personalhandbok

I vår webbportal kan du hantera både personalhandbok, arbetsmiljö och ha kommunikation med alla anställda i ett intranät.

Nyheter